Choose the language:

  • English
  • Română

Trimite un articol

Dacă doriţi să ne trimiteţi articolul dvs. editat conform Instrucţiunilor pentru Autori, o puteţi face apăsând butonul de mai jos.

 
 
 
 
 

Formular feedback

 
 
 
 
 

Sondaj

Vă invităm să completaţi sondajul Revistei de Evaluare ce sintetizează opiniile dumneavoastră privind evoluţia actuală a economiei româneşti, nivelul primelor de risc ce ar trebui luate în considerare în evaluarea întreprinderilor româneşti, respectiv rata medie de capitalizare considerată în evaluarea proprietăţilor imobiliare. Rezultatul sondajului va fi publicat pe site-ul Revistei de Evaluare.

Va mulţumim pentru sprijinul acordat in realizarea acestui sondaj.

 
 
 
 
 

Verificarea Evaluărilor în Cadrul Auditului Financiar

Autori:

Gheorghe NISTOROIU

Rezumat:

Verificarea evaluărilor, care au stat la baza întocmirii situaţiilor financiare ale companiilor, de către experţi certificaţi în auditul financiar, este o cerinţă expresă a Standardelor Internaţionale de Audit.

Ţinând cont de constrângerile de timp şi de buget inerente procesului de audit financiar, sfera de cuprindere a unei verificări pentru audit este limitată, în general, la informaţia existentă în raport şi la cea furnizată de management şi cuprinde o serie de proceduri legate de verificarea metodologiei folosite, a adecvării şi relevantei datelor de intrare şi a conformităţii cu prevederile Standardelor Internaţionale de Evaluare şi ale Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară aplicabile.

În cadrul articolului sunt descrise metodologiile şi instrumentele folosite la verificarea diferitelor tipuri de rapoarte de evaluare pentru audit (evaluări imobiliare şi de bunuri mobile, evaluări de întreprinderi, teste de depreciere a activelor), cu relevarea specificului şi a principalelor aspecte urmărite în cadrul fiecărei categorii de verificare.

În final, este prezentată experienţa autorului în implementarea unui set de măsuri, care a condus la creşterea substanţială în timp, a fluenţei procesului de verificare şi implicit a celui de audit, prin reducerea numărului de evaluări neconforme.

 
 
 
 

Informaţii revistă

  • Editată de: IROVAL sub egida ANEVAR
  • ISSN: 1842-3787
  • Apariţie: bianuală
  • Numărul curent: 12 (2), 2017
 
 
 
 
 

Indexări în baze de date internaţionale

 
 
 
 
 

CNCSIS categoria B+

 
 
 
 
 
 

Arhivă revistă

 
 
 
 
 

Abonamente

Vă invităm să vă abonaţi la Revista de Evaluare, completând formularul de abonare de pe site-ul nostru.

 
 
 
 
 

Caută experţi evaluatori