Choose the language:

  • English
  • Română

Trimite un articol

Dacă doriţi să ne trimiteţi articolul dvs. editat conform Instrucţiunilor pentru Autori, o puteţi face apăsând butonul de mai jos.

 
 
 
 
 

Formular feedback

 
 
 
 
 

Sondaj

Vă invităm să completaţi sondajul Revistei de Evaluare ce sintetizează opiniile dumneavoastră privind evoluţia actuală a economiei româneşti, nivelul primelor de risc ce ar trebui luate în considerare în evaluarea întreprinderilor româneşti, respectiv rata medie de capitalizare considerată în evaluarea proprietăţilor imobiliare. Rezultatul sondajului va fi publicat pe site-ul Revistei de Evaluare.

Va mulţumim pentru sprijinul acordat in realizarea acestui sondaj.

 
 
 
 
 

Separarea Valorii unei Proprietăţi Imobiliare de Valoarea Necorporală, în Evaluarea Clădirilor Hoteliere. O Lucrare Experimentală.

Autori:

João Manuel CARVALHO

Rezumat:

Evaluarea clădirilor are drept scop stabilirea valorii proprietăţii imobiliare, care însumează valoarea terenului şi a construcţiilor. Activitatea de evaluare a clădirii unui hotel pare că s-a distanţat de simpla declarare a valorii terenului şi a construcţiilor şi a evoluat către combinarea acesteia cu activitatea de exploatare a hotelului. Această evoluţie poate necesita ca evaluarea clădirii hotelului să fie făcută mai degrabă de evaluatorii de afaceri decât de către evaluatorii de proprietăţi imobiliare. Astfel, clădirile hoteliere pot fi considerate ca fiind active generatoare de venit, iar hotelul ar trebui să fie evaluat ţinând cont de aceste considerente. Integrarea valorii proprietăţii imobiliare într-un model de afacere cazuistic generează riscul apariţiei de erori în evaluarea terenului şi construcţiilor considerate ca atare. Din această perspectivă, prin intermediul unui model simplu de regresie multiplă, au fost luate în considerare un set de variabile, care se obţin uşor şi direct de la proprietarii hotelului şi care au impactul cel mai ridicat asupra valorii proprietăţii imobiliare respective (de exemplu, vârsta clădirii şi tipul locaţiei turistice), variabila dependentă fiind valoarea pe cameră a proprietăţii. De asemenea, au fost incluse în model şi variabile ce descriu activitatea normală a unui hotel (de exemplu, preţul mediu pe zi al camerei înmulţit cu rata de ocupare). Scopul acestui model a fost compararea rolului fiecărei categorii de variabile (adică, variabile ,,imobiliare”, şi variabile ale ,,afacerii”) în estimarea valorii pe cameră a proprietăţii (care este unitatea standard de referinţă în evaluarea clădirilor hoteliere), analizând un eşantion de clădiri hoteliere evaluate anterior. Modelul permite explicarea valorii stabilite a proprietăţii într-o măsură semnificativă, arătând astfel relevanţa variabilelor introduse în model. De asemenea, poate constitui o referinţă privind ponderea din valoarea stabilită a proprietăţii care ar trebui să fie atribuită variabilelor ,,imobiliare” fiind necesară cercetarea abaterilor de la aceasta prin rafinarea continuă a evaluării. Prin urmare, acest rezultat poate oferi evaluatorilor de hoteluri un instrument de estimare a preciziei evaluărilor lor.
 
 
 
 

Informaţii revistă

  • Editată de: IROVAL sub egida ANEVAR
  • ISSN: 1842-3787
  • Apariţie: bianuală
  • Numărul curent: 12 (2), 2017
 
 
 
 
 

Indexări în baze de date internaţionale

 
 
 
 
 

CNCSIS categoria B+

 
 
 
 
 
 

Arhivă revistă

 
 
 
 
 

Abonamente

Vă invităm să vă abonaţi la Revista de Evaluare, completând formularul de abonare de pe site-ul nostru.

 
 
 
 
 

Caută experţi evaluatori