Choose the language:

  • English
  • Română

Trimite un articol

Dacă doriţi să ne trimiteţi articolul dvs. editat conform Instrucţiunilor pentru Autori, o puteţi face apăsând butonul de mai jos.

 
 
 
 
 

Formular feedback

 
 
 
 
 

Sondaj

Vă invităm să completaţi sondajul Revistei de Evaluare ce sintetizează opiniile dumneavoastră privind evoluţia actuală a economiei româneşti, nivelul primelor de risc ce ar trebui luate în considerare în evaluarea întreprinderilor româneşti, respectiv rata medie de capitalizare considerată în evaluarea proprietăţilor imobiliare. Rezultatul sondajului va fi publicat pe site-ul Revistei de Evaluare.

Va mulţumim pentru sprijinul acordat in realizarea acestui sondaj.

 
 
 
 
 

Procesul de Elaborare a Modelelor de Evaluare Automată a Proprietăților Imobiliare

Autori:

Irina Ana-Maria MIHĂILESCU, Anamaria CIOBANU

Rezumat:

Această lucrare prezintă etapizat procesul în baza căruia se pot dezvolta modele statistice, de tip regresie liniară multiplă, pentru evaluarea automată a proprietăţilor imobiliare, necesară în evaluarea globală. Ca exemplificare au fost dezvoltate două modele de evaluare prin regresie liniară multiplă, modele cu structură aditivă care au fost calibrate prin intermediul a două procedee: Backward Elimination şi Enter. Ulterior creării şi testării iterative a modelelor, au fost evaluate şi comparate rezultatele acestora în vederea validării modelului folosit în estimarea valorilor de piaţă ale proprietăţilor subiect. Evaluarea şi validarea modelelor s-au realizat, din punct de vedere statistic, respectând principiul nivelului şi al uniformităţii valorilor estimate, pe care se bazează evaluarea globală, şi a presupus analiza rapoartelor calculate între valorile previzionate prin modele şi preţurile de vânzare ale proprietăţilor din grupul păstrat pentru validarea acestora.

 
 
 
 

Informaţii revistă

  • Editată de: IROVAL sub egida ANEVAR
  • ISSN: 1842-3787
  • Apariţie: bianuală
  • Numărul curent: 12 (2), 2017
 
 
 
 
 

Indexări în baze de date internaţionale

 
 
 
 
 

CNCSIS categoria B+

 
 
 
 
 
 

Arhivă revistă

 
 
 
 
 

Abonamente

Vă invităm să vă abonaţi la Revista de Evaluare, completând formularul de abonare de pe site-ul nostru.

 
 
 
 
 

Caută experţi evaluatori