Choose the language:

 • English
 • Română

Trimite un articol

Dacă doriţi să ne trimiteţi articolul dvs. editat conform Instrucţiunilor pentru Autori, o puteţi face apăsând butonul de mai jos.

 
 
 
 
 

Formular feedback

 
 
 
 
 

Sondaj

Vă invităm să completaţi sondajul Revistei de Evaluare ce sintetizează opiniile dumneavoastră privind evoluţia actuală a economiei româneşti, nivelul primelor de risc ce ar trebui luate în considerare în evaluarea întreprinderilor româneşti, respectiv rata medie de capitalizare considerată în evaluarea proprietăţilor imobiliare. Rezultatul sondajului va fi publicat pe site-ul Revistei de Evaluare.

Va mulţumim pentru sprijinul acordat in realizarea acestui sondaj.

 
 
 
 
 

Prezentarea Achiziţiei Întreprinderilor în Situaţiile Financiare ale Dobânditorului în Conformitate cu Noile Cerinţe IFRS

Autori:

Sorin Adrian PETRE

Rezumat:

 • prezentarea combinărilor de întreprinderi în situaţiile financiare IFRS consolidate ale dobânditorului are ca principiu redarea substanţei economice a tranzacţiei efectuate, având ca obiectiv final creşterea gradului de informare a utilizatorilor informaţiei financiare: Ce a stat la baza luării deciziei de achiziţie? şi A fost tranzacţia una de succes?
 • principala schimbare adusă de IFRS 3 constă în obligativitatea aplicării „metodei achiziţiei” („purchase method”) pentru toate combinările de întreprinderi, deschizând astfel noi fronturi de lucru pentru evaluatori – alocarea preţului de achiziţie.
 • prin procesul de alocare a preţului de achiziţie se urmăreşte transformarea bilanţului contabil al întreprinderii achiziţionate, înainte de achiziţie, într-un bilanţ la „valoare justă”.
 • principalele etape parcurse în aplicarea cerinţelor IFRS 3 sunt: înţelegerea tranzacţiei; procesul propriu-zis de alocare a preţului de achiziţie (APA) şi determinarea goodwill-ului.
 • procesul propriu-zis de alocare a preţului de achiziţie constă în identificarea activelor achiziţionate şi a obligaţiilor asumate, determinarea duratei rămase de utilizare şi evaluarea acestora.
 • în identificarea activelor necorporale se porneşte de la definiţia IFRS a activului: „o resursă controlată de entitate”. Exemplele illustrative, anexate la IFRS 3, prezintă cu titlu informativ o serie de active necorporale identificabile separat de goodwill, grupate în 5 categorii principale.
 • durata de utilizare a unui activ necorporal este, conform IAS 38, „legată de intrările de numerar aşteptate, asociate respectivului activ”. Durata de viaţă utilă poate fi determinată şi nedeterminată.
 • în estimarea valorii juste a activelor, metodele de evaluare utilizate includ metoda comparaţiei de piaţă, metoda venitului şi metoda costului.
 • în mod ideal, în măsura în care există informaţii disponibile, valoarea justă trebuie estimată folosind cotaţii de pe o piaţă activă pentru active sau obligaţii identice cu subiectul evaluării.
 • principalele variante ale metodei venitului, utilizate curent în practica de evaluare a activelor necorporale, sunt: evitarea plăţii redevenţei, fluxuri de numerar incrementale şi venituri suplimentare realizabile („Multi-Period Excess Earnings Method - MEEM”).
 • pentru izolarea fluxurilor de numerar aferente activului evaluat prin metoda MEEM se introduce conceptul de rentabilitate cerută a „activelor contributoare” (“return of” şi “return on”).
 • în evaluarea activelor prin metode bazate pe venit trebuie luate în calcul şi beneficiile fiscale rezultate din deductibilitatea fiscală a amortizării valorii activului evaluat.
 • în estimarea valorii juste a activelor trebuie să se ţină cont de rentabilitatea proprie, specifică acestora, rentabilitatea totală a întreprinderii, putând fi alocată activelor componente.
 • aplicarea noilor cerinţe, prevăzute în IFRS 3, este de aşteptat să ducă la creşterea volatilităţii rezultatelor financiare ale dobânditorului, ca urmare a testelor anuale de depreciere, succesul sau eşecul unei tranzacţii fiind mai transparent şi posibil a fi cunoscut mult mai rapid.
 • abordarea alocării preţului de achiziţie în cadrul procesului de „Due Diligence”, înainte de încheierea tranzacţiei, va permite dobânditorului să înţeleagă modul în care tranzacţia îi va influenţa rezultatele financiare viitoare.
 • aplicarea noilor cerinţe IFRS, privind combinarea de întreprinderi are o influenţă semnificativă asupra tranzacţiilor, atât din punctul de vedere al prezentării achiziţiei în situaţiile financiare ale dobânditorului, cât şi din perspectiva analizei şi modului de evaluare al societăţii achiziţionate.
 
 
 
 

Informaţii revistă

 • Editată de: IROVAL sub egida ANEVAR
 • ISSN: 1842-3787
 • Apariţie: bianuală
 • Numărul curent: 12 (2), 2017
 
 
 
 
 

Indexări în baze de date internaţionale

 
 
 
 
 

CNCSIS categoria B+

 
 
 
 
 
 

Arhivă revistă

 
 
 
 
 

Abonamente

Vă invităm să vă abonaţi la Revista de Evaluare, completând formularul de abonare de pe site-ul nostru.

 
 
 
 
 

Caută experţi evaluatori