Choose the language:

  • English
  • Română

Trimite un articol

Dacă doriţi să ne trimiteţi articolul dvs. editat conform Instrucţiunilor pentru Autori, o puteţi face apăsând butonul de mai jos.

 
 
 
 
 

Formular feedback

 
 
 
 
 

Sondaj

Vă invităm să completaţi sondajul Revistei de Evaluare ce sintetizează opiniile dumneavoastră privind evoluţia actuală a economiei româneşti, nivelul primelor de risc ce ar trebui luate în considerare în evaluarea întreprinderilor româneşti, respectiv rata medie de capitalizare considerată în evaluarea proprietăţilor imobiliare. Rezultatul sondajului va fi publicat pe site-ul Revistei de Evaluare.

Va mulţumim pentru sprijinul acordat in realizarea acestui sondaj.

 
 
 
 
 

Posibilităţile Principale de Utilizare a Metodelor Statistice, în Evaluarea Proprietăţilor Imobiliare

Autori:

Ciprian ŞIPOŞ, Alexandru BUGLEA, Adrian CRIVII

Rezumat:

În conformitate cu standardele IVSC, metodele de evaluare statistice sau de evaluare globală pot fi utilizate la evaluarea proprietăţilor imobiliare, ca bază de impozitare ad-valorem a proprietăţilor. De asemenea, evaluarea statistică poate fi utilizată pentru determinarea modului de distribuire a beneficiilor financiare către autorităţile guvernamentale sau semi-guvernamentale.

Elementele fundamentale pentru aplicarea cu succes a metodelor statistice în evaluarea proprietăţilor imobiliare sunt: un sistem juridic bine definit, o piaţă suficient de largă, care poate asigura consecvenţa bazei de date, un volum adecvat de resurse şi personal, precum şi actualizarea permanentă la zi a bazelor de date, pentru a asigura acurateţea evaluărilor.

Metodele statistice cele mai des şi cu succes selectate pentru evaluarea proprietăţilor imobiliare sunt: intervalele de încredere bazate pe teste statistice, modele de regresie multiplă lineară sau neliniară şi modele analitice bazate pe serii de timp. Nivelul de valoare poate fi măsurat cu mediana, media sau media ponderată, iar uniformitatea este măsurată cu intervalul, deviaţia standard, coeficientul de dispersie sau cu deviaţia medie absolută. Toate aceste instrumente statistice au fost aplicate de autori la evaluarea unor proprietăţi imobiliare din municipiul Timişoara, iar acest articol prezintă câteva exemple cu cele mai bune rezultate obţinute la evaluarea de apartamente. Metodele pot fi, de asemenea, aplicate cu bune rezultate la evaluarea terenurilor pentru dezvoltări industriale sau rezidenţiale.

Baza de date necesară pentru efectuarea cercetării statistice a fost pusă la dispoziţie de firma Darian Rom Suisse, unul din liderii pieţei de evaluare din România. Analiza se referă la primele patru luni ale anului 2009, aşa cum rezultă din anexă.

 
 
 
 

Informaţii revistă

  • Editată de: IROVAL sub egida ANEVAR
  • ISSN: 1842-3787
  • Apariţie: bianuală
  • Numărul curent: 12 (2), 2017
 
 
 
 
 

Indexări în baze de date internaţionale

 
 
 
 
 

CNCSIS categoria B+

 
 
 
 
 
 

Arhivă revistă

 
 
 
 
 

Abonamente

Vă invităm să vă abonaţi la Revista de Evaluare, completând formularul de abonare de pe site-ul nostru.

 
 
 
 
 

Caută experţi evaluatori