Choose the language:

  • English
  • Română

Trimite un articol

Dacă doriţi să ne trimiteţi articolul dvs. editat conform Instrucţiunilor pentru Autori, o puteţi face apăsând butonul de mai jos.

 
 
 
 
 

Formular feedback

 
 
 
 
 

Sondaj

Vă invităm să completaţi sondajul Revistei de Evaluare ce sintetizează opiniile dumneavoastră privind evoluţia actuală a economiei româneşti, nivelul primelor de risc ce ar trebui luate în considerare în evaluarea întreprinderilor româneşti, respectiv rata medie de capitalizare considerată în evaluarea proprietăţilor imobiliare. Rezultatul sondajului va fi publicat pe site-ul Revistei de Evaluare.

Va mulţumim pentru sprijinul acordat in realizarea acestui sondaj.

 
 
 
 
 

Model de Utilizare a Simulărilor de Tip Monte Carlo în Evaluarea Întreprinderilor

Autori:

Daniel MANAŢE, Pavel FĂRCAŞ

Rezumat:

Lucrarea prezintă rezultatele obţinute în urma simulărilor numerice realizate asupra unui model de evaluare a întreprinderilor prin metoda actualizării fluxurilor de numerar, creat de autori. Sunt parcurse etapele unei simulări de tip Monte Carlo în estimarea valorii capitalului propriu al unui emitent, listat la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Au fost simulate variabilele aleatoare care au un impact mare asupra variabilelor de ieşire. Variabilele aleatoare de intrare au fost caracterizate prin funcţii de distribuţie considerate adecvate şi prin momentele de ordinul I şi II, obţinute din datele istorice.

Funcţia de distribuţie a veniturilor din exploatare este uniformă şi simetrică în jurul valorilor estimate, centrată pe aceste valori cu variaţie de ±20%. Această funcţie a fost considerată adecvată şi pentru variaţia procentajului fondului de rulment net (FRN) în veniturile din exploatare.

Pentru activele în afara exploatării s-a utilizat o funcţie de distribuţie de tip Gauss, iar pentru multiplul valoarea întreprinderii/profit înainte de dobânzi, impozite şi amortizare (VI/EBITDA) a fost folosită o funcţie de distribuţie de tip triunghi asimetric, bazată pe valorile mediane ale multiplilor ce caracterizează întreprinderile din zona Europei Centrale şi de Est (CEE). A fost selectată o singură variabilă de ieşire, respectiv valoarea de piaţă a capitalului propriu. Studiul de caz se finalizează prin analiza rezultatelor obţinute prin simulare.

 
 
 
 

Informaţii revistă

  • Editată de: IROVAL sub egida ANEVAR
  • ISSN: 1842-3787
  • Apariţie: bianuală
  • Numărul curent: 12 (2), 2017
 
 
 
 
 

Indexări în baze de date internaţionale

 
 
 
 
 

CNCSIS categoria B+

 
 
 
 
 
 

Arhivă revistă

 
 
 
 
 

Abonamente

Vă invităm să vă abonaţi la Revista de Evaluare, completând formularul de abonare de pe site-ul nostru.

 
 
 
 
 

Caută experţi evaluatori