Choose the language:

 • English
 • Română

Trimite un articol

Dacă doriţi să ne trimiteţi articolul dvs. editat conform Instrucţiunilor pentru Autori, o puteţi face apăsând butonul de mai jos.

 
 
 
 
 

Formular feedback

 
 
 
 
 

Sondaj

Vă invităm să completaţi sondajul Revistei de Evaluare ce sintetizează opiniile dumneavoastră privind evoluţia actuală a economiei româneşti, nivelul primelor de risc ce ar trebui luate în considerare în evaluarea întreprinderilor româneşti, respectiv rata medie de capitalizare considerată în evaluarea proprietăţilor imobiliare. Rezultatul sondajului va fi publicat pe site-ul Revistei de Evaluare.

Va mulţumim pentru sprijinul acordat in realizarea acestui sondaj.

 
 
 
 
 

Instrucţiuni pentru Autori

Cerinţe de redactare a articolului

 
 1. Articolul nu ar trebui să depăşescă 6000 de cuvinte. Se recomandă să fie scris cu font 12, Times New Roman (TNR) la un singur spaţiu. Lucrarea trebuie scrisă în limba română, cu semne diacritice, şi în engleză. Autorii sunt rugaţi să verifice corectitudinea gramaticală şi a terminologiei, atât a rezumatului cât şi a lucrării. Articolul va fi transmis pe adresa de email a Prof. univ. dr. Anamaria Ciobanu (anamaria.ciobanu@anevar.ro) sau a Dr. Sorin Stan (sorin.stan@anevar.ro).
 2. Autorii vor trimite separat o scurtă autobiografie care include:
  • nume şi prenume;
  • afiliere instituţională;
  • adresa de e-mail;
  • date de contact;
  • o scurtă biografie profesională.
  Deoarece articolele vor fi recenzate de trei recenzori independenţi, autorii nu vor fi identificaţi în cuprinsul articolului.
 3. Titlul articolului trebuie să fie scurt şi să reflecte tema studiului realizat în cadrul articolului.
 4. Pentru prezentarea în mod clar a informaţiilor, articolul trebuie divizat în sub-secţiuni (de exemplu: Introducere, Prezentarea diverselor studii realizate pe tema articolului, Metodologia de cercetare, Rezultate obţinute, Concluzii).
 5. Autorii trebuie să furnizeze un rezumat al articolului (200 – 250 cuvinte), care prezintă:
  • Scopul studiului;
  • Metodologia utilizată în cuprinsul studiului;
  • Rezultatele obţinute;
  • Limite ale cercetării şi implicaţiile acestora;
  • Implicaţii practice;
  • Originalitatea şi valoarea studiului.
 6. Autorii trebuie să indice trei până la şase cuvinte cheie, ce fac referire la principalele teme tratate în cadrul articolului.
 7. Sub cuvintele cheie, autorii trebuie să indice clasificarea JEL a articolului, identificată în funcţie de tema articolului (detalii la adresa de internet: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php).
 8. Subtitlurile trebuie să fie scurte, cu aldine, numerotate consecutiv.
 9. Introducerea va cuprinde prezentarea problemei analizate, de ce şi pentru cine este aceasta importantă.
 10. Concluziile vor informa cititorii, în mod clar, despre rezultatul cercetării şi trebuie să fie în concordanţă cu obiectivele stabilite în cadrul introducerii. Acestea vor descrie implicaţiile rezultatelor cercetării, evaluării, analizei financiare, etc.
  Pe cât posibil, vor fi plasate în anexe analizele matematice detaliate sau tabelele, în format tip vedere.
 11. Notele sau Notele de final vor fi utilizate doar dacă sunt absolut necesare şi trebuie identificate în text prin numere consecutive în paranteze pătrate şi inserate la finele articolului. Nu se utilizează note de subsol.
 12. Imaginile (tabele, diagrame etc.) create în MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, trebuie să aibe o bună calitate şi să fie salvate în formatul original şi transmise în formă electronică în cadrul articolului. Acestea trebuie să aibă titlu şi sa fie numerotate consecutiv cu numere arabe. Dacă se redă o imagine/ tabel/ care a fost publicată anterior, autorii trebuie să indice în partea de jos a acesteia sursa (scrisă cu font 10, TNR).
 13. Tabelele trebuie incluse în manuscris. Autorii trebuie să se asigure că indicii, exponenţii sau asteriscurile sunt poziţionate lângă elementele relevante şi există, în subsolul tabelului sau imaginii, explicaţiile corespunzătoare (scrise cu font 10, TNR).
 14. În cazul referirilor la alte publicaţii trebuie să fie atent verificată completitudinea, acurateţea şi coerenţa acestora. Autorii trebuie să citeze publicaţiile în text: (Siegel, 2002) indicând numele primului autor sau ambilor autori (Mehra şi Prescott, 1988) sau (Jakkilinki et al., 2007), în cazul în care sunt trei sau mai mulţi autori.
 15. La sfârşitul articolului trebuie indicată o listă de referinţe (bibliografie) în ordine alfabetică (scrisă cu font 11, TNR):
  În cazul cărţilor: prenume, iniţială (an), Titlul cărţii. Locul publicării: Editura, paginile.
  de exemplu:
  Siegel, J. J. (2002), Stocks for the Long Run. Ediţia a 3-a. New York: Irwin, 20–26.
  În cazul articolelor din reviste: prenume, iniţială (an), „Titlul articolului”, Numele revistei volum (număr): paginile.
  de exemplu:
  Banfi, S., M. Farsi, M. Filippini, and M. Jakob (2008), „Willingness to Pay for Energy-Saving Measures in Residential Buildings”, Energy Economics 30: 503–516.
  În cazul prezentărilor la conferinţe: prenume, iniţială (an), „Titlul prezentării”, în volumul conferinţei Titlul volumului conferinţei, locul publicării: editor, paginile.
  de exemplu:
  Hui, J.W. and D.E. Culler (2008), „IP Is Dead, Long Live IP for Wireless Sensor Networks”, în volumul conferiţei ACM Conference on Embedded Network Sensor Systems. Ediţia a 6-a. New York: ACM Press, 15–28.
  În cazul rapoartelor de cercetare (engl. working papers): prenume, iniţială (an), „Titlul raportului de cercetare”, working paper [număr, dacă este disponibil], instituţia sau organizaţia, locul organizării.
  de exemplu:
  Fernandez, P. (2008), „The Equity Premium Puzzle: High Required Equity Premium, Undervaluation and Self Fulfilling Prophecy”, working paper nr. 1274816, IESE Business School, Barcelona.
  În cazul surselor electronice: dacă este disponibilă on-line, trebuie indicată la sfârşitul listei de referinţe adresa completă, precum şi data la care a fost accesată sursa.
  de exemplu:
  Damodaran, A. (2010), „ The Equity Risk Premium: Determinants, Estimation and Implications: The 2010 Edition ”, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ (accessed 31 March 2010).
  Adresele de internet consultate fără indicarea autorului, trebuie incluse fie în paranteze în cuprinsul articolului, fie, de preferat, indicate ca notă la finele articolului (număr roman în paranteze pătrate în text, urmate de adresa URL completă).

Procesul de recenzare

Etapa 1
Cel puţin 2 membri din Consiliul Editorial IROVAL şi Consiliul Ştiinţific fac o evaluare iniţială a relevanţei ştiinţifice a articolului şi stabilesc nominal referenţii care să se pronunţe pe fond.
Etapa 2
Se desfăşoară faza de evaluare peer review, în care sunt implicaţi 3 referenţi (pentru fiecare articol), cu capacitate de expertiză în domeniul propus spre dezbatere.
Etapa 3
Materialele care respectă standardele ştiinţifice intră pe lista de aşteptare pentru publicare. Cele care pot respecta rigoarea ştiinţifică impusă prin efectuarea unor modificări de către autor, sunt returnate acestuia pentru a le completa. Materialele care nu pot respecta minimul de calitate ştiinţifică sunt respinse.
Etapa 4
În ordinea listei de aşteptare, articolele sunt publicate în revistă.
Etapa 5
După acceptarea articolului propus spre publicare şi apariţia acestuia în revistă, autorul va primi un exemplar gratuit.

Autorii sunt responsabili de clarificarea dreptului de utilizare a informaţiilor cuprinse în articole.

 
 
 
 

Informaţii revistă

 • Editată de: IROVAL sub egida ANEVAR
 • ISSN: 1842-3787
 • Apariţie: bianuală
 • Numărul curent: 12 (2), 2017
 
 
 
 
 

Indexări în baze de date internaţionale

 
 
 
 
 

CNCSIS categoria B+

 
 
 
 
 
 

Arhivă revistă

 
 
 
 
 

Abonamente

Vă invităm să vă abonaţi la Revista de Evaluare, completând formularul de abonare de pe site-ul nostru.

 
 
 
 
 

Caută experţi evaluatori