Choose the language:

  • English
  • Română

Trimite un articol

Dacă doriţi să ne trimiteţi articolul dvs. editat conform Instrucţiunilor pentru Autori, o puteţi face apăsând butonul de mai jos.

 
 
 
 
 

Formular feedback

 
 
 
 
 

Sondaj

Vă invităm să completaţi sondajul Revistei de Evaluare ce sintetizează opiniile dumneavoastră privind evoluţia actuală a economiei româneşti, nivelul primelor de risc ce ar trebui luate în considerare în evaluarea întreprinderilor româneşti, respectiv rata medie de capitalizare considerată în evaluarea proprietăţilor imobiliare. Rezultatul sondajului va fi publicat pe site-ul Revistei de Evaluare.

Va mulţumim pentru sprijinul acordat in realizarea acestui sondaj.

 
 
 
 
 

Fondul comercial şi identificarea lui la nivelul unei proprietăţi imobiliare

Autori:

Adrian VASCU, Cecilia COSTACHE

Rezumat:

O proprietate imobiliară este compusă, de regulă, din teren plus una sau mai multe construcţii. Rezultatul evaluării unei asemenea proprietăţi, prin abordarea prin venit, reprezintă o valoare care include atât valoarea terenului, cât şi cea a construcţiilor. De asemenea, preţul de tranzacţionare al proprietăţilor imobiliare include atât aportul terenului, cât şi cel al construcţiilor. Cel mai frecvent, pentru înregistrarea în situaţiile financiare, dar nu numai, este necesară alocarea valorii proprietăţii imobiliare pe elementele sale componente. Rezultatele studiului, pe care îl prezentăm în cadrul acestei lucrări, indică faptul că în alocarea valorii proprietăţii imobiliare ar trebui să fi avut în vedere un al treilea element, şi anume, un activ necorporal determinat de factori externi cu impact asupra evoluţiei preţurilor proprietăţilor imobiliare, respectiv asupra evoluţiei în ansamblu a pieţei imobiliare.

Am denumit acest element fond comercial imobiliar (FCI), iar acest studiu urmăreşte identificarea existenţei acestuia la nivelul unei proprietăţi imobiliare de tip centru comercial şi testarea influenţei factorilor de piaţă, respectiv a evoluţiei pieţei imobiliare asupra valorii acestui activ necorporal. Testarea empirică a fost realizată prin intermediul unui model de regresie multi-variabil şi a avut ca obiectiv identificarea măsurii în care variabilele explicative ale modelului au impact şi asupra fondului comercial imobiliar. Variabila dependentă a modelului este fondul comercial imobiliar estimat pentru spaţiul comercial analizat, iar variabilele explicative sunt reprezentate de creditele imobiliare noi contractate, numărul autorizaţiilor de construire acordate şi numărul tranzacţiilor imobiliare realizate prin intermediul cabinetelor notariale. Rezultatele obţinute în urma testării empirice confirmă ipoteza că fondul comercial imobiliar are drept factori determinanţi factori externi cu impact asupra evoluţiei preţurilor proprietăţilor imobiliare, respectiv asupra evoluţiei în ansamblu a pieţei imobiliare.

 
 
 
 

Informaţii revistă

  • Editată de: IROVAL sub egida ANEVAR
  • ISSN: 1842-3787
  • Apariţie: bianuală
  • Numărul curent: 12 (2), 2017
 
 
 
 
 

Indexări în baze de date internaţionale

 
 
 
 
 

CNCSIS categoria B+

 
 
 
 
 
 

Arhivă revistă

 
 
 
 
 

Abonamente

Vă invităm să vă abonaţi la Revista de Evaluare, completând formularul de abonare de pe site-ul nostru.

 
 
 
 
 

Caută experţi evaluatori