Choose the language:

  • English
  • Română

Trimite un articol

Dacă doriţi să ne trimiteţi articolul dvs. editat conform Instrucţiunilor pentru Autori, o puteţi face apăsând butonul de mai jos.

 
 
 
 
 

Formular feedback

 
 
 
 
 

Sondaj

Vă invităm să completaţi sondajul Revistei de Evaluare ce sintetizează opiniile dumneavoastră privind evoluţia actuală a economiei româneşti, nivelul primelor de risc ce ar trebui luate în considerare în evaluarea întreprinderilor româneşti, respectiv rata medie de capitalizare considerată în evaluarea proprietăţilor imobiliare. Rezultatul sondajului va fi publicat pe site-ul Revistei de Evaluare.

Va mulţumim pentru sprijinul acordat in realizarea acestui sondaj.

 
 
 
 
 

Evaluarea Instrumentelor Financiare în Conformitate cu IAS 39 „Instrumente Financiare: Recunoaştere şi Evaluare”

Autori:

Lars Felix WIECHEN

Rezumat:

Comunitatea internaţională de contabilitate consideră că IAS 39 („Recunoaşterea şi Evaluarea Instrumentelor Financiare”) este pe departe cel mai complex standard de contabilitate din rândul Standardelor Internaţionale pentru Raportare Financiară („IFRS”). În 1988, predecesorul Comitetului pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate („IASB”) a iniţiat un proiect de dezvoltare a unui standard internaţional de contabilitate pentru instrumente financiare. În prezent, după 18 ani, activitatea este încă în curs de desfăşurare, completând eforturile de a găsi o soluţie contabilă finală pentru instrumentele financiare. Standardul a fost subiectul unor lungi deliberări şi al unor îmbunătăţiri, în special cu privire la cerinţele companiilor listate din Uniunea Europeană, referitoare la elaborarea situaţiilor financiare în concordanţă cu IFRS, începând cu 2005, dar în prezent nu există încă un termen previzibil pentru apariţia unei variante complete şi cuprinzătoare a standardelor de contabilitate cu privire la instrumentele financiare. Necesitatea elaborării unor standarde pentru contabilizarea şi evaluarea instrumentelor financiare poate fi uşor de intuit, având în vedere importanţa activelor şi pasivelor financiare, în bilanţurile nu doar ale băncilor şi ale altor instituţii financiare, dar şi ale întreprinderilor industriale.

 
 
 
 

Informaţii revistă

  • Editată de: IROVAL sub egida ANEVAR
  • ISSN: 1842-3787
  • Apariţie: bianuală
  • Numărul curent: 12 (2), 2017
 
 
 
 
 

Indexări în baze de date internaţionale

 
 
 
 
 

CNCSIS categoria B+

 
 
 
 
 
 

Arhivă revistă

 
 
 
 
 

Abonamente

Vă invităm să vă abonaţi la Revista de Evaluare, completând formularul de abonare de pe site-ul nostru.

 
 
 
 
 

Caută experţi evaluatori