Choose the language:

  • English
  • Română

Trimite un articol

Dacă doriţi să ne trimiteţi articolul dvs. editat conform Instrucţiunilor pentru Autori, o puteţi face apăsând butonul de mai jos.

 
 
 
 
 

Formular feedback

 
 
 
 
 

Sondaj

Vă invităm să completaţi sondajul Revistei de Evaluare ce sintetizează opiniile dumneavoastră privind evoluţia actuală a economiei româneşti, nivelul primelor de risc ce ar trebui luate în considerare în evaluarea întreprinderilor româneşti, respectiv rata medie de capitalizare considerată în evaluarea proprietăţilor imobiliare. Rezultatul sondajului va fi publicat pe site-ul Revistei de Evaluare.

Va mulţumim pentru sprijinul acordat in realizarea acestui sondaj.

 
 
 
 
 

Estimarea Deprecierii Valorii Clădirilor în Taiwan – Implementarea ei şi Problemele Generate

Autori:

Tzu-Chin LIN, Chang KAI-PO

Rezumat:

Impozitul pe proprietăţi rezidenţiale este un impozit ad-valorem, bazat pe valoarea imobilului. Proprietăţile imobiliare sunt nu numai cel mai de valoros activ pe care o persoană poate să-l deţină, ci şi principala sursă de venit pentru administraţiile locale în multe ţări. În consecinţă, o bază precisă de impozitare este necesară pentru un sistem corect de impozitare a proprietăţii. Abordarea prin cost este o metodă aplicată pe scară largă în evaluarea proprietăţii imobiliare, în scopul calculării impozitului pe proprietate şi are în vedere în mod explicit efectele deprecierii clădirii. Deprecierea reprezintă scăderea valorii unui activ din cauza vechimii. Amortizarea fiscală a proprietăţilor imobiliare ar trebui să fie egală cu deprecierea economică în ceea ce priveşte eficienţa economică şi echitatea fiscală. Studierea empirică a oraşului Taipei indică o reprezentare concavă a deprecierii proprietăţilor imobiliare rezidenţiale, ceea ce deviază de la reprezentarea liniară prevăzută în legislaţie. Ca urmare, valoarea proprietăţii rezidenţiale în oraşul Taipei este subestimată. Analiza empirică sugerează şi că valoarea proprietăţilor din beton şi cărămidă se depreciază diferit şi de aceea rata anuală a amortizării acestora, stabilită de lege, este justificată. Proprietăţile construite din cărămidă care au un proprietar, care este şi unicul deţinător al terenului, nu sunt supuse amortizării mai târziu. Acest lucru se întâmplă deoarece dificultăţile legate de comasarea parcelelor pentru o dezvoltare ulterioară sunt rezolvate mai uşor. Diferenţa evidenţiată între amortizarea fiscală şi deprecierea economică contribuie la o obligaţie fiscală nejustificată.

 
 
 
 

Informaţii revistă

  • Editată de: IROVAL sub egida ANEVAR
  • ISSN: 1842-3787
  • Apariţie: bianuală
  • Numărul curent: 12 (2), 2017
 
 
 
 
 

Indexări în baze de date internaţionale

 
 
 
 
 

CNCSIS categoria B+

 
 
 
 
 
 

Arhivă revistă

 
 
 
 
 

Abonamente

Vă invităm să vă abonaţi la Revista de Evaluare, completând formularul de abonare de pe site-ul nostru.

 
 
 
 
 

Caută experţi evaluatori