Choose the language:

  • English
  • Română

Trimite un articol

Dacă doriţi să ne trimiteţi articolul dvs. editat conform Instrucţiunilor pentru Autori, o puteţi face apăsând butonul de mai jos.

 
 
 
 
 

Formular feedback

 
 
 
 
 

Sondaj

Vă invităm să completaţi sondajul Revistei de Evaluare ce sintetizează opiniile dumneavoastră privind evoluţia actuală a economiei româneşti, nivelul primelor de risc ce ar trebui luate în considerare în evaluarea întreprinderilor româneşti, respectiv rata medie de capitalizare considerată în evaluarea proprietăţilor imobiliare. Rezultatul sondajului va fi publicat pe site-ul Revistei de Evaluare.

Va mulţumim pentru sprijinul acordat in realizarea acestui sondaj.

 
 
 
 
 

Aspecte specifice în evaluarea instituţiilor financiare

Autori:

Sorin PETRE, Ileana GUŢU

Rezumat:

În cadrul acestui articol scopul autorilor este acela de a sublinia principalele aspecte care trebuie avute în vedere atunci când se doreşte evaluarea unei instituţii financiare, fie că subiectul evaluării este o bancă sau o societate de asigurări. Astfel, acest articol evidenţiază principalele similarităţi şi diferenţe între cele două categorii de instituţii financiare cu scopul de a avea o înţelegere cât mai cuprinzătoare a modelului de afacere specific. În cadrul procesului de evaluare, evaluatorul nu trebuie să piardă din vedere cadrul general descris în Standardele Internaţionale de Evaluare şi, în acest demers, modelul de actualizare a dividendelor trebuie reţinut ca fiind metoda recomandată de evaluare în cazul instituţiilor financiare, acesta reprezentând un caz particular al abordării prin venit. Având în vedere că această abordare se bazează pe planul de afaceri al companiei, evaluatorul trebuie să acorde o atenţie sporită înţelegerii principalilor factori care determină profitabilitatea unei astfel de entităţi, precum şi cerinţelor specifice de capital. În cadrul abordării prin piaţă trebuie avute în vedere acele categorii de multipli relevante pentru bănci şi respectiv pentru societăţile de asigurare – o analiză detaliată a avantajelor şi dezavantajelor aferente utilizării fiecărei categorii de multipli este prezentată în cadrul secţiunilor relevante din articol. În cadrul acestui articol s-au în vedere următoarele aspecte: metodologia de evaluare adecvată instituţiilor financiare, terminologia specifică fiecărei categorii de instituţie financiară, interdependenţele dintre bilanţ şi contul de profit şi pierdere, modul de corelare a ipotezelor folosite în cadrul perioadei de previziune explicită cu estimările în perpetuitate. Opiniile prezentate în articol aparţin numai autorilor şi nu reprezintă poziţia oficială a PricewaterhouseCoopers.
 
 
 
 

Informaţii revistă

  • Editată de: IROVAL sub egida ANEVAR
  • ISSN: 1842-3787
  • Apariţie: bianuală
  • Numărul curent: 12 (2), 2017
 
 
 
 
 

Indexări în baze de date internaţionale

 
 
 
 
 

CNCSIS categoria B+

 
 
 
 
 
 

Arhivă revistă

 
 
 
 
 

Abonamente

Vă invităm să vă abonaţi la Revista de Evaluare, completând formularul de abonare de pe site-ul nostru.

 
 
 
 
 

Caută experţi evaluatori